Barion Pixel
Menü
Kosár

Adatvédelmi szabályzat

Az oldal használatát csak 18. életévüket betöltött személyeknek javasoljuk! 

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a rendszerében található személyes adatok kezelése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit (a továbbiakban: Felhasználó) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint Felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Felhasználó jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni a tájékoztatóban meghatározott módon.

1.ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:

Az adatok kezelését a Pare international j.d.o.o. végzi.
Székhely: Ribarska 10. 31000 Osijek
Adószám: 55039409040
E-mail cím: [email protected]
Telefonszám: +3855998086300

A Pare international j.d.o.o., mint a juicyvapour.com üzemeltetője, (továbbiakban: üzemeltető) kijelenti, hogy a webáruházon keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. Különös tekintettel az alábbi törvények betartásával:

Elektronikus kereskedelemről szóló törvény: http://www.zakon.hr/z/199/Zakon-o-elektroni%C4%8Dkoj-trgovini
Személyi adatvédelemről szóló törvény: http://www.zakon.hr/z/220/Zakon-o-za%C5%A1titi-osobnih-podataka
Fogyasztó védelemről szóló törvény: http://www.zakon.hr/z/193/Zakon-o-za%C5%A1titi-potro%C5%A1a%C4%8Da
 
Az üzemeltető kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az oldal látogatóinak, és regisztrált felhasználóinak személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag szolgáltatásai működtetéséhez, fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás illetve statisztika készítéséhez használja fel. A juicyvapour.com adatkezelését kizárólag a JuicyVapour d.o.o., mint üzemeltető végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett személy kifejezett hozzájárulásával.
Amennyiben megkereső hatóság felszólítja az üzemeltetőt adatszolgáltatásra, és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll.

Az üzemeltető az Ön személyes adatait (név, e-mail cím, stb…) felhasználhatja hírlevél küldés céljából.

Önnek az alábbi lehetőségei vannak a "Fiókom" menüpont alatt:
- Felhasználói adatait szerkeszteni
- Jelszavát módosítani
- Cím listáját szerkeszteni
- Feliratkozni vagy leiratkozni a hírlevélről
- Tárolt adatait lekérni
- Személyes adatait lekérni
- Személyes adatainak törlését kérvényezni. 


Személyes adat akkor kezelhető ha,

ahhoz az érintett hozzájárul,
azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát.
Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kel vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
 
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
 
Vagyis az üzemeltető, a regisztráció során megadott személyes és egyéb adatokat, kizárólag az oldalon történő vásárlás menete alatt használja fel, így beleértendő a számlázással és postázással kapcsolatos tevékenységeket is.
Az üzemeltető a felhasználó személyes adatait a vele szerződésben álló futárszolgálat részére átadja, biztosítva ezzel a megrendelt csomagok maradéktalan kézbesítését.  


DPD Futárszolgálat Elérhetősége:
Slatinska 7, 10360 Zagreb-Sesvete
Csomaginformáció: +385 (0)1 3430 600
Fax: +385 (0)1 3430 670
E-mail: [email protected]

A weboldalon található elektromos cigaretta termékeket és egyéb kiegészítőket nem használhatják a 18. életévüket be nem töltött fiatalkorúak, állapotos nők, szoptató anyukák, a különböző szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedők, továbbá a propilén glikolra (PG) allergiás emberek!

Bővebb információkat az ÁSZF-ben olvashat.